Nattsländor

NATTSLÄNDOR

Nattsländorna tillhör en mycket stor grupp insekter som finns i alla världens hörn. I norden hittar vi 18 familjer och cirka 200 arter. Alla dessa arter har väldigt stor betydelse för flugfisket, med deras fullständiga  utvecklingscykel, ägg, larv, puppa och till slut en färdigutvecklad  vingad slända. Detta betyder att vi som imiterar dessa insekter i alla utvecklingsstadier har många möjligheter att göra det. Man står väldigt bra förberedd  om man binder upp dessa mönster som imiterar nattsländornas larv och puppa stadiet. min förhoppning är att med denna artikeln ska kunna hjälpa er till ett bättre och roligare fiske.

FRÅN LARV TILL VUXEN INSEKT

En annan väldigt viktig aspekt för en lyckat fiske med natsslädalarver och puppor är så klart att känna till deras kläckningssätt. Jag har ofta upplevt att exemplar av samma art i samma vattendrag kan kläckas på helt olika sätt, man kan säga att  de flesta arter kläcks på följande sätt:

Den vanligast kläckningsform är att puppan med hjälpa av luftbubblor i thoraxen stiger ganska snabbt till ytan och bryter sig ur "pupphuden" mycket snabbt. Hur snabbt vingen vecklas ut beror på insekten storlek och vädret. Viktig tecken för att känna igen denna typ av kläckning är de små vågrörelserna på ytan.

Den andra vanliga typ av kläckningen är när puppor kläcks på mot ytan. Vanligast är att kläckningen påbörjar 10-15 cm under ytan och till ytan kommer en full utvecklad slända.

Ibland visa arter tar sig ut från sina hus och kläcks på botten, sedan stiger de till ytan som färdigutvecklade sländor.

Det finns också arter som kommer upp till ytan på "vanligt sätt" (som puppor) och sedan simmar mot land. Där fullföljer de sin förvandling till vuxen slända. Det kan också hända att visa arter föredrar att ta tig ur sina hus och kryper längs botten, till slut går de mot ytan för att kläcks till vuxen slända.

FAMILJ & ARTER

Famillj Hydropsychidae 11 arter

Larv

Biotop - Strämmande vatten med stenig botten

Bygger silkeinklätt rum i hålghet medutanpåliggande fångstnät.

Storlek 9-18 mm

Färg - grögrå till olive

Förpuppningsätt - i sitt hus

Puppa

Färg olivgul

Storlek 6-15 mm

Kläcknings form Snabb frikläckar
Slända kännetecken Ving form

Färg på vingen är medium brun till grå

Storlek 9-18 mm

Äggläggning Fritt i vattenytan eller kryper ner starx under vattenytan och fäster ägg
Familj Brachycentyridae 3 arter
Larv

Färg gråoliv till grågul

Storlek 9-13 mm

Puppa

Färg Gråoliv till grågul

Storlek 6-10 mm

Kläckningsform Snabbt frikläckare
Slända kännetecken Ving form

Vingar är ljusgråa till spräckligt gråbruna

Storlek 9 till 13 mm.

Äggläggning Många honor kryper ner under ytan och lägger ägg.
Familj Glossosomatidae 6 arter
Larv Biotop snabbt strömmande vatten

Husbyggande. Byter hus efter varje hud byte i larvstadiet. Bygger iglooformat stenhus.

Storlek 5-10mm

Färg grön till olive

Förpuppningssätt - i sitt hus

Puppa Färg grön till brun

Storlek 4-8mm

Kläckninhs form Snabbt frikläckare
Slända kännetecken

Vingform

Färg på vingen Gråbrun

Storlek 5-10mm

Äggläggning Honan dyker och fäster äggsträngar på botten
Familj Goeridae 3 arter
Larv

Biotop snabbt strömmande vatten

Husbyggare. Bygger ett fast hus i form av en avlång igloo av småsten med större stenar ner vid basen av huset

Storlek 8-12mm

Färg ljusbrun

Förpuppningssätt i sitt hus

Puppa Färg ljusbrun

Storlek 5-8mm

Kläcknings form Puppan kryper oftast upp på land och kläcker
Slända kännetecken

Vingform

Färg på vingen gråbrun

Storlek 8-12mm

Äggläggning Normalt fritt i vattnet, men kan också lägga ägg i bränningszonen.
Familj Hydroptilidae 29 arter
Larv Piotop snabbt till medium strömmande vatten men förekommer också i stilla vatten

Frilevande större delen av sitt liv som larv, men i slutet bygger de ett tunnfomat hus av grus och sand

Storlek 4-7mm

Färg brun

Förpuppningssätt i sitt hus

Puppa

Färg brun

Storlek 3-5mm

Kläcknings form Kan kläckas på flera olika sätt
Slända kännetecken

Vingform

Färg på vingen brungrå

Storlek 4-7mm

Äggläggning Fritt i vattenytan , men kan också lägga ägg i bränningszonen
Familj Lepidostomatidae 3 arter
Larv Biotop föredrar strömmande vatten, men förekommer också i stilla, helst kalla vatten

Husbyggare både i sten och växtdelar i fyrkantsform

Storlek 8-10mm

Färg ljusbrun till brun

Förpuppningssätt i sitt hus

Puppa Färg grå

Storlek 8-10mm

Kläcknings form Kan kläcka på många sätt, men föredrar att krypa på fasta föremål och kläcka
Slända kännetetcken Vingform

Färg på vingen brungrå till gråsvart

Storlek 8-10mm

Äggläggning Äggboll läggs både i strandzon och direkt på öppna vattenytor.
Familj Leptoceridae 48 Arter
Larv

Bioto både strömmande och stila vatten

Husbyggare. Kan variera material från små sten, växtdelar och andra tillgängliga material.

Puppa

Färg brungul

Storlek 5-9mm

Kläcknings Form Variera efter omständigheterna
Slända Kännecken

Vingform

Färg på vingen cream till ljusbrun med mörka tvärmarkeringar

Storlek 7-13mm

Äggläggning Äggbollar som läggs frit i vattnet och få sjunka till bottnen
Familj Limnephilidae 64 arter
Larv

Biotop långsamt strömmande eller stila vatten

Byggare, vanligtvis med växtdelar, men också av grus och sand med mycket varierande utseende

Storlek 6-24mm

Färg cream till brun

Förpippningssät i sitt hus

Puppa

Färg rödbrun

Storlek 5-20mm

Kläcknings form Simmar ller kryper ur vattnet upp på land och kläcker där.
Slända kännetecken

Vingform

Färg på vingen medium brun, kanelfärgad, fläckig

Storlek 6-24mm

Flugfiskenamn Cinnamon Sedge

Äggläggning Lägger äggsäcken i bränningszonen
Familj Odontoceriade 1 art
Larv

Biotop strömmande vatten

Husbyggare i fin sten eller sand. Oftast hittas de i större antal på samma sten

Storlek 14mm

Färg Grönoliv

Förpuppningssätt i sitt hus

Puppa Färg grönoliv

Storlek 11mm

Kläcknings form Mycket snabb stigning och kläckning i huvudsak fritt i ytfilmen
Slända kännetecken Vingform

Färg på vingen grå

Storlek 14mm

Flugfiskenamn Gry eller silver Sedge

Äggläggning Äggbollar läggs fritt på vattenytan.
Familj Philopotamidae 5 arter
Larv Biotop alla typer av strömmande vatten

Väver ett säck liknande silkeshus med öppningen mot strömmen under lite större stenar, gärna i större grupper samlade under samma sten.

Storlek 6-13mm

Färg Ljusorange

Förpuppningssätt Bygger ett litet hus av sand och grus på samma plats under stenar

Puppa Färg brunorange

Storlek 4-11mm

Kläcknings form Snabb frikläckare
Slända kännetecken

Vingform

Färg på vingen gråbrun

Storlek 6-13mm

Äggläggning Hona kryper ner under vattnet och lägger strängar med ägg
Familj Phrygraneidae 14 arter
Larv Biotop föredrar still vatten i sjöar och floder

Husbyggare av växtdelar i spiralform

Storlek 18-40mm

Färg gulbrun till medium brun

Förpuppningssätt i sitt hus

Puppa Färg gulbrun till mörkbrun

Storlek 11-26mm

Kläcknings form Kryper upp på fasta föremål, men kan frikläcka. långsamt kläckare
Slända kännetecken Vingform

Färg på vingen brun-grå-svart spräckliga

Storlek12-35mm

Äggläggning I en klump direkt på vattnet eller äggsträng på fasta föremål i bränningszon.
Familj Polycentropodidae 14 arter
Larv Biotop både i strömmande och stillastående vatten

Väver både i strömmande och stllastående vatten.

Storlek 9.12mm

Färg honunsfärgad

Förpuppningssätt förstärker sitt hus och bygger igen öppningen

Puppa Färg honungsfärgad

Storlek 6-10mm

Kläcknings form Snabbt frikläcksre
Slända kännetecken Vingform

Färg på vingen varierande bruna med ljusare fläckar

Storlek7-14mm

flugfiskenamn Large Cinnamon Sedge

Äggläggning Kryper ner under vattnet och lägger strängar med ägg.
Psychomiidae 13 arter
Larva Biotop strömmande vatten

Väver silkestunnlar på sten och förstärker detta med gruskorn och växtdelar

Storlek 5-7mm

Färg honungsfärgad

Föerpuppningssätt förstärker sitt hus och bygger igen öppningen

Puppa Färg bärnstensfärgrad

Storlek 3-5mm

Kläcknings form Snabb frikläckare
Slända kännetecken Vingform

Färg på vingen varierande brun  med ljusa fläckar

Storlek 4-7mm

Äggläggning Kryper ner under ytan och lägger strängar med ägg
Familj Rhyacophilidae 6 arter
Larv

Biotop snabtt strömmande vatten

Frilevande utan nätt. Föredrar mossbeklädda stenars ovansida. Vid avsaknad av mossa, på undersidan av stenar

Storlek 10-16mm

Färg grön till oliv

Förpuppningssätt bygger ett iglooliknande stenhus, karven sinner ett cigarrliknande pupphölje

Puppa

Färg grön till brun

Storlek 6-13mm

Kläcknings form Snabb frikläckare
Slända kännetecken Vingform

Färg på vingen gråbrun till spräckligt mörkgrå

Storlek 8-15mm

Äggläggning Honan dyker och fäster äggen på botten

OBS!!! All informations om insekternas familjer eller arter som är nämnda i denna tabell är tagna i åtanke för Scandinaviska vattendrag.

Följande litteratur har används att sammanställa denna tabellen:

1. Dagsländor i öringsvatten / Bengtsson - Boström

2.Entomologie fur Fligenfisher / Reisinger - Bauernfeind - Loidl

3.Fluefiskerens Håndbog / Malcolm Greenhalgh - Denys Ovenden

MVH

Zeljko Babic / Guidepool Bosnien